Reklamné oznámenie
E-shop ľahko & rýchlohttps://www.weblahko.skSystém WebĽahko ponúka moderné e-shop s podporou on-line platieb.
Maj vlastné webové stránky!https://www.weblahko.skMať svoje vlastné webové stránky nebolo nikdy jednoduchšie. S WebĽahko ich môžete mať aj Vy.
Tvorba webových stránokhttps://blog.pageride.comSpoznajte výhody balíčka služieb Premium! Aktivujte si ho na 30 dní ZADARMO.
  • poznávacie podujatia

  • účasť na súťažiach  Festival štyroch živlov a Labák

  • dobrovoľnícka činnosť - úprava okolia školy 

  • popularizácia vedy a techniky - organizovanie súťaží a vydanie občasníka zameraného na vedu a techniku