• poznávacie podujatia

  • účasť na súťažiach  Junior Internet a Festival vedy a techniky

  • dobrovoľnícka činnosť - úprava okolia školy 

  • popularizácia vedy a techniky - organizovanie súťaží a vydanie občasníka zameraného na vedu a techniku